Nu een hoger kindertal kan evenwichtige leeftijdsopbouw verstoren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

60 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als een extra beleidsinspanning gericht op een hoger kindertal succesvol zou zijn dan kunnen er ook nadelige gevolgen optreden,bijvoorbeeld een nieuwe,eenmalige geboortegolf.Terwijl de huidige vergrijzing vanzelf eindigt als de naoorlogse geboortegolf is uitgestorven,zou Nederland dan te maken krijgen met op termijn een nieuwe vergrijzing.Misschien is niets doen daarom beter.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit