Nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region as a universal DNA barcode marker for Fungi

C.L. Schoch, K.A. Seifert, S. Huhndorf, V. Robert, J.L. Spouge, C.A. Levesque, W. Chen, [No Value] Fungal Barcoding Consortium

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region as a universal DNA barcode marker for Fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology