Number of perifoveal vessels in aging, hypertension, and atherosclerosis: The Rotterdam Study

Y.W.M. Ibrahim, M.L. Bots, P.G.H. Mulder, D.E. Grobbee, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1049-1053
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume39
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit