Numbers of nitrite-oxidizing bacteria in the root-zone of grassland plants

A.W. Stienstra, G.J. Both, S. Gerards, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)207-214
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit