Numerical relationships between archaeal and bacterial amoA genes vary by Icelandic Andosol classes

H.J. Laanbroek (Co-auteur), P.T.M. Veenhuizen, R.M. Keijzer, M.M. Hefting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
145 Downloads (Pure)

Zoekresultaten