Numerical relationships between archaeal and bacterial amoA genes vary by Icelandic Andosol classes

H.J. Laanbroek (Co-auteur), P.T.M. Veenhuizen, R.M. Keijzer, M.M. Hefting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
146 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical relationships between archaeal and bacterial amoA genes vary by Icelandic Andosol classes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology