Nusakambangan in context: Life and labour conditions in a late colonial penal plantation in the Netherlands Indies, 1905–42

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)57-79
TijdschriftJournal of Southeast Asian Studies
Volume53
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 05 sep. 2022

Citeer dit