Nutrient content of the aquatic macrophytes Elodea canadensis and Ceratophyllum demersum in the course of year

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)15-16
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit