Nutrient cycling through phytoplankton, bacteria and protozoa, in selectively filtered Lake Vechten water

J. Bloem, C. Albert-Diez, M.J. Bär-Gilissen, T. Berman, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)119-131
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit