Nutrient limitation of Avicennia marina near Its northern limit in the Red Sea, Saudi Arabia

D.F. Whigham, I.C. Feller, Z. Batang, A. Alikunhi, J.T.A. Verhoeven, H.J. Laanbroek, J.A. Keuskamp, M.M. Hefting, M. Balk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit