Nutrient uptake and release during growth and decomposition of eelgrass, Zostera marina L., and its effects on the nutrient dynamics of Lake Grevelingen

G.C. Pellikaan, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)189-214
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit