Nutrient uptake by leaves and roots of the seagrass Thalassia hemprichii in the Spermonde Archipelago, Indonesia

J. Stapel, T.L. Aarts, B.H.M. Van Duynhoven, J.D. DeGroot, P.H.W. Van den Hoogen, M.A. Hemminga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1231 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Nutrient uptake by leaves and roots of the seagrass Thalassia hemprichii in the Spermonde Archipelago, Indonesia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences