Nutrients and phytoplankton primary production in the marine tidal Oosterschelde estuary (The Netherlands)

F. Vegter, P.R.M. De Visscher

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)149-158
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume21
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit