Nutrition and the circadian timing system.

D.J. Stenvers, C.F. Jonkers, E. Fliers, P.H. Bisschop, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)359-376
TijdschriftProgress in Brain Research
Volume199
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit