Nutrition in the spotlight metabolic effects of environmental light

Ruth I Versteeg, Dirk J Stenvers, A. Kalsbeek, Peter H Bisschop, Mireille J Serlie, Susanne E la Fleur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nutrition in the spotlight metabolic effects of environmental light'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences