Nutritional ecology of the interaction between larvae of the gregarious ectoparasitoid, Muscidifurax raptorellus (Hym: Pteromalidae) and its pupal host, Musca domestica (Dipt: Muscidae)

J.A. Harvey, L.E.M. Vet, N. Jiang, R. Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

171 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nutritional ecology of the interaction between larvae of the gregarious ectoparasitoid, Muscidifurax raptorellus (Hym: Pteromalidae) and its pupal host, Musca domestica (Dipt: Muscidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences