Nutritional integration between insect hosts and koinobiont parasitoids in an evolutionary framework

Jeffrey A. Harvey, Mima Malčická

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nutritional integration between insect hosts and koinobiont parasitoids in an evolutionary framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology