Nutritional physiology of a rock-inhabiting, model microcolonial fungus from an ancestral lineage of the Chaetothyriales (Ascomycetes)

C. Naia, H.Y. Wonga, A. Pannenbecker, W.J. Broughtona, I. Benoit, R.P. de Vries, C. Gueidan, A.A. Gorbushina

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)54-56
  TijdschriftFungal Genetics and Biology
  Volume56
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit