N.V. Grijpmans Kleermakerij en Kleedingbedrijf, of de oorlog en zijn winstmogelijkheden

N.D.J. Barnouw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftJaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit