NWO moedigt gebruik Persistent Identifiers aan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

26 Downloads (Pure)

Samenvatting

Naast de bekende Digital Object Identifier (DOI) voor artikelen en datasets, gaat NWO ook inzetten op het gebruik van ORCID IDs voor onderzoekers, Crossref Grant Ids voor NWO-subsidies en PIDs voor organisaties. Het gebruik van PIDs maakt het mogelijk om informatie aan elkaar te linken en op gestructureerde manier te verwerken. Volgens NWO is het van belang om samen met organisaties zoals SURF en DANS het gebruik van PIDs in de onderzoeks­gemeenschap te stimuleren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2021

Citeer dit