Nystagmus and ataxia induced by blockade of afferent information from the neck

P.T.V.M. de Jong, J.M.B.V. de Jong, B. Cohen, L.B.W. Jongkees

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)429-433
TijdschriftDocumenta Ophthalmologica Proceedings Series
Volume17
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit