O trabalho em perspectiva global: um novo começo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Portugees
TijdschriftOutobru [Brazil]
Volume29
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit