O, VRIES: "Naarploeg en koestal vluchtte uw taal", de verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot ·1580). [Review of: O. Vries (1993) "Naarploeg en koestal vluchtte uw taal", de verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot ·1580).]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)185-186
TijdschriftLeuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie
Volume86
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit