Oanbringregisters fan Harns en Harnzer Utbuorren; de Nije Oanbring fan Harns út 1542, en de Oanbring fan de bûtendyksters lannen fan Harns en Harnzer Utbuorren út 1546/1547

R. Heeringa, J.A. Mol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

720 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)62-142
Aantal pagina's80
TijdschriftBydragen ta Pleatslike Skiednis
Volume2
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit