Oankundiging fan: D.J. Henstra, 'Het probleem van de geldbedragen in de Lex Frisionum'', Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 88 (2001), 1-32

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)154-155
TijdschriftIt Beaken
Volume69
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit