Oankundiging fan: P. Boersma, P. Hemminga , en G.Th. Jensma (red.), Philologia Frisica Anno 2005. Lêzingen fan it santjinde Frysk filologekongres 14, 15 en 16 desimber 2005 (Ljouwert 2007).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)156-157
Aantal pagina's2
TijdschriftIt Beaken
Volume69
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit