Obe Postma: In stil bestean – In ivich lûd: [Besprek fan: Tineke Steenmeijer-Wielenga & Geart van der Meer, Obe Postma – In libben dat bloeide nei syn aard. Leeuwarden: Elikser, 2017, 411 pp. ISBN 978 90 8954 935 8]

R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Samenvatting


Originele taal-2Fries
TijdschriftDe Moanne: algemien-kultureel opinyblêd
StatusGepubliceerd - 19 mei 2017

Citeer dit