Obesity prevalence in the long-term future in 18 European countries and in the USA

F. Janssen, A. Bardoutsos, N. Vidra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

110 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Obesity prevalence in the long-term future in 18 European countries and in the USA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences