Obeying orders reduces vicarious brain activation towards victims' pain

Emilie A Caspar, Kalliopi Ioumpa, Christian Keysers, Valeria Gazzola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

140 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Obeying orders reduces vicarious brain activation towards victims' pain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences