Observation of hand movements by older persons with dementia: effects on cognition.

L.H.P. Eggermont, D.F. Swaab, E.M. Hol, E.J.A. Scherder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)366-374
TijdschriftDementia and Geriatric Cognitive Disorders
Volume27
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit