Observations on the colonization of the new IJsselmeerpolders by animals

J.H. Mook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)13-31
  TijdschriftMiscellaneous papers/Landbouwhogeschool Wageningen
  Volume8
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit