Observations on the oviposition behaviour of Polemon liparae Girr. (Hym., Braconidae)

J.H. Mook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)423-430
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume14
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1961

  Citeer dit