Obtaining synchronous cultures of algae

C.L.M. Steenbergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)574
  TijdschriftNature
  Volume218
  Nummer van het tijdschrift5141
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit