ocal voices: The uses of archaeological heritage in the Caribbean/Voces locales: Los usos del patrimonio arqueológico en el Caribe/Voix locales: Les usages du patrimoine archéologique dans les Caraïbes

Joseph Sony Jean, E. Herrera Malatesta , K. Jacobson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40-42
TijdschriftSociety for Historical archaeology Newsletter
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit