Occurrence and infective potential of the endophyte of Hippophaë rhamnoides L. ssp. rhamnoides in coastal sand-dune areas

P.A.I. Oremus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)123-139
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit