Occurrence of Sclerophthora macrospora (Crazy top) on wheat and triticale in South Africa

G. Holz, P.W. Crous, A.B. van Jaarsveld

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1992

    Citeer dit