Occurrence of the brown alga Sargassum muticum (Yendo) Fensholt in the Netherlands

W.F. Prud'homme van Reine, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)37-39
  TijdschriftBotanica Marina
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit