Occurrence of three Plantago species in coastal dune grasslands in relation to the pore - volume and organic matter content of the soil

R. Noë, C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)177-182
  TijdschriftJournal of Applied Ecology
  Volume19
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit