Ocean acidification increases domoic acid contents during a spring to summer succession of coastal phytoplankton

S. Wohlrab (Co-auteur), U. John (Co-auteur), K. Klemm, Tim Eberlein, A.M. Forsberg Grivogiannis, Bernd Krock, S. Firckenhaus, Lennart T. Bach, B. Rost, U. Riebesell, Dedmer Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer101697
TijdschriftHarmful Algae
Volume92
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit