Ocean acidification reduces growth and calcification in a marine dinoflagellate

D.B. Van de Waal, U. John, P. Ziveri, G.J. Reichart, M. Hoins, A. Sluijs, B. Rost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

175 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ocean acidification reduces growth and calcification in a marine dinoflagellate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences