Ochratoxin production and taxonomy of the yellow aspergilli (Aspergillus section Circumdati)

Cobus Visagie, J. Varga, J. Houbraken, M. Meijer, S. Kocsube, N. Yilmaz, R. Fotedar, K. A. Seifert, J. C. Frisvad, R. A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  121 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-61
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift78
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun. 2014

  Citeer dit