Ochroconis globalis infecting Atlantic salmon (Salmo salar), with a review of Ochroconis species in cold-blooded animals

Kittipan Samerpitak, Anders Alfjorden, Seyedmojtaba Seyedmousavi, Antonius J M M Rijs, Albertus Hendrikus Gerardus Gerrits van den Ende, Sybren de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ochroconis globalis infecting Atlantic salmon (Salmo salar), with a review of Ochroconis species in cold-blooded animals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences