Odd Bedfellows, New Alliances: The Politics of Religion, Cultural Heritage and Identity in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-141
Tijdschrift Trajecta: Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2019

Citeer dit