Odnosi unutar srpske političke elite i krah Vens-Ovenovog mirovnog plana za BiH, (Relations Within Serbian Political Elites And The Collapse Of Vance-Owen Peace Plan For Bosnia And Herzegovina)

V. Petrovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)9-23
TijdschriftIstorija 20. veka
Volume2012
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit