Oer de behanneling fan affiksen en affiksoiden yn 'e hânwurdboeken Frysk-Nederlânsk (1984) en Nederlânsk-Frysk (1985)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)89-103
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit