Oer it gearfallen fan 'neame' en 'nimme'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)36-47
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume72
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 04 jul. 2023

Citeer dit