Oer -je en -JE. De morfology en fonology fan it einichste wurddiel -je.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)69-87
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit