Oer syllabisearring

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)76-92
Aantal pagina's16
TijdschriftCo-Frisica: Meidielingen út de universitêre Frisistyk
Volume3
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit