"Of Bahubalis of Indian Politics”, review essay on Milan Vaishnav

Sarthak Bagchi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-21
TijdschriftThe Book Review
Volume41
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit