Off the wall [bacterial proliferation]

Dennis Claessen, Gilles P van Wezel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

98 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bacteria that grow and proliferate despite having been stripped of
their cell wall may provide insights into how primordial cells could have
propagated billions of years ago.
Originele taal-2Engels
Artikelnummere05427
TijdschrifteLife
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Off the wall [bacterial proliferation]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit